Głównym zadaniem każdej przepompowni jest zbieranie brudnej wody w systemie kanalizacji, a następnie efektywne, dalsze jej odprowadzanie w ramach całego systemu. Jednakże, aby takie przepompownie ścieków naprawdę mogło być efektywne, konieczne jest dobranie odpowiedniej do tego celu przepompowni, która posiada pożądane parametry, ale i bardzo ważne jest jej odpowiednie umiejscowienie w gruncie. Poprzez niewłaściwy rodzaj przepompowni zainstalowany w przypadku danego rodzaju ścieków, brudna woda nie może znaleźć ujścia właściwym kanałem.

 

Różne rodzaje przepompowni

 

Instalacja takiej przepompowni musi zostać przeprowadzona powyżej poziomu zalewania. Jednakże, do każdego rodzaju ścieków wykorzystuje się inną przepompownię. Pierwszy jej rodzaj stanowi przepompownia do ścieków szarych, a więc takich, które nie posiadają w sobie żadnych większych cząstek stałych. W praktyce, jest to brudna woda z pryszniców czy pralek, z wyłączeniem toalety. Do odprowadzania fekaliów i innych zanieczyszczeń, w których mogą znajdować się większe części stałe, służy przepompownia ścieków czarnych.

 

Regularna eksploatacja sieci

 

Poprzez regularne, intensywne korzystanie- zarówno z sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej- poszczególne jej elementy mogą ulegać zużyciu. Jednocześnie, wymiana poszczególnych elementów jest o tyle skomplikowana, że zazwyczaj są one wkopane głęboko pod ziemię. W takich przypadkach często wykorzystuje się bezwykopową technologię, która sprawdza się w przypadku przyłączy o małych średnicach. Do najpopularniejszych rozwiązań w tej kwestii należy bęben inwersyjny, a także przepustnica, przy której nie trzeba ograniczać się, co do długości instalowanego rękawa.

 

Wiele firm zajmuje się także serwisowaniem całej infrastruktury wodno- kanalizacyjnej i pojawia się na miejscu w momencie, kiedy jest problem z oczyszczaniem ścieków lub dostępem do bieżącej wody- słabym ciśnieniem wody w punktach poboru, nieefektywnym odprowadzaniem ścieków, piszczeniem w obrębie studzienki kanalizacyjnej. Wszystkie naprawy zazwyczaj wymagają natychmiastowej interwencji, aby problem nie narastał. Czasem wykonana diagnostyka może oznaczać konieczność renowacji całego odcinka danego przyłącza po to, aby poprawić jakość wody i zlikwidować w danym miejscu uszkodzenia mechaniczne. Co ważne, takie naprawy również można przeprowadzić z wykorzystaniem maszyn, dzięki którym nie trzeba wykonywać rozległych przekopów, takim zapleczem dysponuje chociażby firma Terlan. Dzięki temu oba systemy zawsze mogą działać poprawnie i efektywnie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *